• Pingback: Tweets that mention Блог це ЗМІ? | Українська блогосфера -- Topsy.com()

 • НМД – спосыб, обраний СБУ – дієвий.
  Хто по природі своїй сцикло – перестане писати “kill bill”
  А хто ні – продовжуватиме.
  Інша справа, що без цієї події – такого поділу не сталося б…

  Хоча подія… Така собі… Тихесенька…

 • Власне кажучи, якщо метою СБУ було “заткнути” блогосферу, то вони досягнули цілком протилежного результату. Чого варта лише акція “Хочу на допит в СБУ”, яка з’явилася внаслідок цієї події? Зрештою, довелося відповідати вже президенту України. Так що “тихесенькою” я б цю подію не назвав. Можливо, не настільки гучна, як могла б бути, але точно не “тихесенька”…

  Хоча стаття не зовсім про СБУ 🙂

 • I AGREE that open to public blog belongs is mass media. But also I agree that the controling bodies shall be smarter.

 • Андрій

  По темі – абсолютно згоден.
  Але більшість людей не зрозуміє вас і не погодиться, бо ще не звикли до Інтернету як до особливого, абсолютно унікального середовища, якому досі не було аналогів. Для них “друковане” слово, доступне для читання кожному – це і є головна ознака ЗМІ. На їхню думку блоги потрапляють у цю категорію. Тому вони щирі у своїх оцінках. Просто має пройти якийсь час, поки в головах у людей всі ці поняття не устаканяться і не стануть звичними, буденними.
  Шинкаренко – жертва саме такого непорозуміння, нестиковки нової реальності та стереотипів у головах.
  А в СБУ, звичайно, сидять недоумки 😉 Воно й природньо. Яка “еліта”, така у них і служба безпеки.

 • Оце і по­га­но, що Ін­тер­нет та­кий уні­каль­ний. Вби­ли со­бі в го­ло­ву дур­ню, що пра­ва не­від’­єм­ні від обо­в’яз­ків, і по­чи­на­ють ди­ву­ва­ти­ся, ко­ли за­ко­ни при­ро­ди по­тім бо­ля­че б’ють. Час уже зро­зу­мі­ти, що пра­ва і обо­в’яз­ки — це різ­ні ре­чі. А дер­жа­ві час пе­ре­ста­ти пха­ти сво­го но­са у при­ват­ні спра­ви гро­ма­дян. Та со­вок жи­ві­ший за всіх жи­вих, на жаль…

 • Просто хтось “доніс” СБУшникам на Шинкаренка, інакше б вони не дізнались. А погроз президенту в інтернеті вистачало й до цього.

 • А давайте подивимось на це під дещо іншим кутом: чи повинен відповідати журналіст за публікацію, яка комусь там нагорі не сподобалась? Проблема не в тому, що блог не є ЗМІ, а в тому, що СБУ зловживає своїми повноваженнями.

 • Володимир

  Почитав статтю ТК і тут. Нічого дивного не побачив з чого мона здійняти багато галасу. Адже як я зрозумів був напис “убить гада”, що є закликом до дій… Тому нічого дивного.
  До ньогож не придовбалися за те що гадом назвав чи взагалі за те що він недолюблює яника. Просто потрібно слідити за подібними словами і все буде норм.

 • Дер­ж­служ­бов­ці за гро­ші плат­ни­ків по­дат­ків за­й­ма­ю­ть­ся тим, що кон­т­ро­лю­ють, що ці плат­ни­ки по­дат­ків пи­шуть в Ін­тер­не­ті. НУ ЩО ТУТ ТА­КО­ГО? Для чо­го га­лас здій­ма­ти?

  Отож, це, по‐ва­шо­му, нор­маль­но… Так і має бу­ти, прав­да?

 • Володимир

  Sandy
  На мою думку, тут таке діло, що напис був як заклик до дій. Так як дана особа є “популярною” і його блог читає багато людей, могли знайтися ті хто підтримав би його і запропонував би “співробітництво” і таких людей моглоб назбиратись чимало… Організувавшись вони могли ТЕОРЕТИЧНО скласти план нападу… і нападу не на когонебуть а на самого президента…
  А робота Служби Безпеки України попередити і обезвредити, а не займатись ліквідацією наслідків.
  Якби все було наскільки плачевно, то наврядчи йому все так просто обійшлосяб і його запрошувалиб і видавали повістку.
  Могли просто приїхали в масках і погрузити його в бобик як організатора терористичої банди чи ще щось в цьому дусі.

 • Володимир

  А по тому що вони “контролюють” що пишуть громадяни то думаю сюди не підходить. так як блог не був закритим, а був вільним для прочитання любим користувачем інтернету. От якби вони особисту почту читали і придовбувались до подібних речей, от тут і булиб реальні проблеми і розмови про жорсткий контроль. Або взломувалиб закриті сайти. Хоча якби на таких закритих сайтах були небезпечні обговорення, то і тут яб підтримав їх в тому що вони взламалиб такий сайт.
  І взагалі, якби людей не контролювали то булоб як мінімум 2 сторони які завжди одна з одною воювали. Тому краще на ранніх етапах прижати лідерів які зможуть організувати своїх однодумців на небезпечні дії. Ніж потім протистояти натовпу, адже потім уже буде не до розмов…

 • «На мою думку, тут таке діло, що напис був як заклик до дій. Так як дана особа є “популярною” і його блог читає багато людей, могли знайтися ті хто підтримав би його і запропонував би “співробітництво” і таких людей моглоб назбиратись чимало… Організувавшись вони могли ТЕОРЕТИЧНО скласти план нападу… і нападу не на когонебуть а на самого президента…»

  На мою дум­ку, Во­ло­ди­ми­ре, вас слід каст­ру­ва­ти. То­му що з тим при­чан­дал­лям, ви мо­г­ли б на­пас­ти на ко­гось і зґвал­ту­ва­ти. І це мо­же бу­ди не до­ро­с­лий, а ди­ти­на, яку ви теж ТЕ­О­РЕ­ТИЧ­НО мо­же­те зґвал­ту­ва­ти. Ні, не­гай­но кас­т­ру­ва­ти і по­ста­ви­ти на об­лік я по­тен­цій­но­го пе­до­фі­ла! 😀

  «А по тому що вони “контролюють” що пишуть громадяни то думаю сюди не підходить. так як блог не був закритим, а був вільним для прочитання любим користувачем інтернету. От якби вони особисту почту читали і придовбувались до подібних речей, от тут і булиб реальні проблеми і розмови про жорсткий контроль.»

  Ні­чо­го, що за мною слід­ку­ють на ву­ли­ці! Адже це мо­же ро­би­ти ко­жен. І в за­м­ко­ву шпа­ри­ну під­гля­да­ти теж… От, як­би по го­ло­ві да­ли, то­ді б я об­ра­зив­ся. Не си­ль­но так, адже раз да­ли, зна­чить пра­во ма­ють! Я пра­ви­ль­но зро­зу­мів хід ва­шої дум­ки?

  «Хоча якби на таких закритих сайтах були небезпечні обговорення, то і тут яб підтримав їх в тому що вони взламалиб такий сайт.
  І взагалі, якби людей не контролювали то булоб як мінімум 2 сторони які завжди одна з одною воювали. Тому краще на ранніх етапах прижати лідерів які зможуть організувати своїх однодумців на небезпечні дії. Ніж потім протистояти натовпу, адже потім уже буде не до розмов…»

  Ви хо­ро­ший хо­лоп, Во­ло­ди­ми­ре. І ціл­ком за­слу­го­ву­є­те на те­пе­ріш­ню ук­ра­їн­сь­ку вла­ду. Шко­да тіль­ки не­ба­га­тьох нор­маль­них лю­дей, яким до­во­ди­ть­ся жи­ти в од­ній кра­ї­ні з ва­ми.

 • Олександре, що стосується контролю блогів з боку влади – я з вами здебільшого солідарний, та все ж давайте не будемо переходити на особистості, спілкуючись у коментарях. 🙂

 • Володимир

  На мою думку, Володимире, вас слід каструвати. Тому що з тим причандаллям, ви могли б напасти на когось і зґвалтувати. І це може буди не дорослий, а дитина, яку ви теж ТЕОРЕТИЧНО можете зґвалтувати. Ні, негайно каструвати і поставити на об­лік я потенційного педофіла!

  Теоретично все можна, але для всього повинна бути причина а не просто так теоретично. Наприклад якби влада контролювала інтернет, і якби виявилося, що в пошуковій системі шукалася дитяча порнографія, от тут і мона затримати і погрожувати кастрацією 😉 І то потрібно ще розібратися з якою метою вівся пошук, для себе, росповсюдження, чи для виявлення подібних сайтів і передача інформації про них контролюючим органам.

  Нічого, що за мною слідкують на вулиці! Адже це може робити кожен. І в замкову шпарину підглядати теж… От, якби по голові дали, тоді б я образився. Не сильно так, адже раз дали, значить право мають! Я правильно зрозумів хід вашої думки?

  Майже правильно, те що можуть слідкувати на вулиці чи в замкову шпарину, або навіть у вікна мене це не хвилює, хай хоть стоять підслуховують під дверима. Так як я можу прикрити замкову шпарину, а вікна заслонити, і говорити техше якщо нехочу щоб хтось інший це почув. Це залежить лише від мене, дам я змогу слідкувати за мною в такий спосіб чи ні. Інше діло якщо слідкують за допомогою техніки для прослушки, встановлюють скриті камери і все в такому дусі, на що я незможу ніяк вплинути щоб завадити цьому, абож за великі гроші, на що звістно я незбираюсь тратитись, таке мене явно не влаштовує.
  А удар зновуж має бути за діло, а не дали значить є за що. Всі ми чудово розуміємо коли нашкодимо, просто інші намагаються викрутитися щоб уникнути покарання.

  Ви хороший холоп, Володимире. І цілком заслуговуєте на теперішню українську вла­ду. Шкода тільки небагатьох нормальних людей, яким доводиться жити в одній кра­їні з вами.

  А цього не зрозумів =) Мені абсолютно по барабану до влади. Буде жити легше, так і треба, стане жити гірше мона буде кучкуватись і бити морди =) А яке відношення я маю до інших людей, я що заважаю їм якось жити? )) Що так званим “нормальним” яких так мало… заважа обьєднатись і зробити своє життя краще і показати іншим як воно моглоб бути кращим і в інших?

 • Володимир

  Доречі про погану теперішню владу. якщо вони погані, ви знаєте не поганих? Можете назвати партії і лідерів за яких варто голосувати і все в такому дусі, кого підтримувати? Бо я власнекажучи ні слухом ні духом, хто не прийде всі погані получаються…

 • Про те, чо­му всі по­га­ні, є хо­ро­ша стат­тя: http://infoporn.org.ua//2010/07/02/pochemu_u_nas_vse_ploho_a_u_nyh__vse_horosho

 • Володимир

  Те що там написано я й так знаю, але я аж ніяк не готовий виділяти їм кошти, тим про кого ні слухом ні духом, що вони зробили для початку окрім висування ідей? І невже немає інших хто до них говорив про теж саме і робить теж саме =) Кинути при подібній схемі не складе труднощів. І толку з того що буде прейскурант на що пішли гроші, наша влада теж нібито відчитується і нема до чого придовбатися =)) По крайній мірі я не чув щоб говорили про якісь порушення. і взагалі, створювати партію маразм, набагато еффективніше створювати громадські контролюючі органи влади, тоді буде по барабану хто при владі, варто буде зробити тим хто при владі крок в ліво крок в право і мона гнати в шию. А так всього навсього +1 партія яких і так як мух на лайні.


The Gamest Studio    Блог про інформаційні технології

    Реклама на Українській блогосфері

Опитування

Скільки ви заробляєте на блогах?

 • Поки що нічого не заробляю (46%, 88 Votes)
 • Не заробляю на блогах і не планую (25%, 48 Votes)
 • Більше $1000 (8%, 15 Votes)
 • До $30 на місяць (6%, 11 Votes)
 • $30 - $100 на місяць (5%, 10 Votes)
 • $300 - $1000 на місяць (5%, 10 Votes)
 • $100 - $300 на місяць (5%, 9 Votes)

Total Voters: 191

Loading ... Loading ...
Welcome to Jar of Games - best free flash games portal

"Українська блогосфера: Блог про блоги у яскраво зелених тонах" допомагає блогерам-початківцям зробити перші кроки на шляху до створення, просування та розвитку свого власного блога. Швидке зростання популярності сервісів мікроблогінгу та соціальних мереж, таких як Twitter та Facebook позитивно вплинуло і суттєво спростило розвиток автономних блогів, які були й залишаються потужним інструментом особистого просування.

Якщо ви все ще вагаєтесь, чи потрібен вам автономний блог, "Українська блогосфера" спробує дати відповідь на це запитання. Розпочати знайомство зі світом блогінгу я б радив зі статті "Кому і навіщо потрібен блог". Наступним кроком стане вибір платформи.

Якщо ви, як і я у свій час, зупинилися на системі управління контентом Wordpress, то фактично всю необхідну інформацію знайдете у розділі "Як створити блог".

Окрім цього вам швидш за все здадуться цікавими статті:

Власний тематичний блог дасть вас змогу не лише ділитися своїми знаннями та досвідом із колегами, але й професійно розвиватися, завжди перебуваючи "на гребені хвилі". Хороший блог завжди збирає навколо себе тематичну спільноту та сприяє утвердженню автора, як експерта у вибраній ніші. Сьогодні провідні блогери дорого коштують, адже саме блог стає їхнім найбільш переконливим резюме при прийомі на роботу. Особливо, якщо такі автори пишуть на фахові теми. Окрім того, тематичний блог сам здатен перетворитися на бізнес і почати приносити прибуток.

Якщо ви давно розмірковували над можливістю створення власного блога, сподіваюся, "Українська блогосфера" стане саме тією "точкою входження" і тим ресурсом, який перетворить мрію на реальність. Не забудьте підписатися на оновлення "Української блогосфери", щоб отримувати свіжі статті через RSS-рідер або безпосередньо на пошту.